predložiť lístok

Prečo som -Fred Vogels- postavený Back to Normandy?

Na ilustráciu tieto tri prívesy (posledný v holandčine):