Konečný výsledok vašej práce, Dick, je prehľadne a pohodlne usporiadaný Back to Normandy. Úžasná spolupráca. [video] https://vimeo.com/366443866 [/ video]