Skryť mapu
Guignicourt-sur-Vence, Francúzsko
Guignicourt-sur-Vence
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity1,208
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Guignicourt-sur-Vence
Ell, Holandsko
lakeť
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,274
Ell, Holandsko
lakeť
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,231
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) vo Ell
Kirchschlag Horné Rakúsko, Rakúsko
Kirchschlag Horné Rakúsko
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,361
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Kirchschlagu
Ober Neukirchen, Rakúsko
Ober Neukirchen
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,169
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Ober Neukirchene
Neufelden, Rakúsko
Neufelden
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,348
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Neufeldene
Rohrbach, Rakúsko
Rohrbach
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,306
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Rohrbachu
Wegscheid Bavaria, Nemecko
Wegscheid Bavorsko
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,317
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) vo Wegscheide
Schonberg Bavaria, Nemecko
Schonberg Bavaria
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,187
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Schonbergu
Patersdorf Bavaria, Nemecko
Patersdorf Bavorsko
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,148
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Patersdorfe
Stamsreid, Nemecko
Stamsreid
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,152
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Stamsreide
Schnaittenbach, Nemecko
Schnaittenbach
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,129
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Schnaittenbachu
Grafenwohr, Nemecko
Grafenwohr
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,341
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Grafenwohr
Oberbibrach, Nemecko
Oberbibrach
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,140
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Oberbibrach
Bayreuth, Nemecko
Bayreuth
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,630
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Bayreuthe
Mainleus, Nemecko
Mainleus
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,189
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Mainleuse
Schnackershausen, Nemecko
Schnackershausen
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,169
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Schnackershausene
Themar, Nemecko
Themar
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,377
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Themare
Zellmellis, Nemecko
Cell mellis
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,169
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) v Zellmellise
Steinbach-Hallenberg, Nemecko
Steinbach-Hallenberg
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Zatiaľ žiadny stav
hity1,544
Veliteľstvo 11. obrnenej divízie (USA) vo Steinbach-Hallenberg