97 protitankový pluk RARSS

97 protitankový pluk RA

97 protitankový pluk RA

Arendsdaalder 8, 8253 BT, Dronten, Holandsko
Dronten
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Presné umiestnenie
hity840
Hľadajú informácie o 97 protitankovom pluku RA