Batéria Hq & Hq, 6 poľné delostrelectvo (USA) RSS

Batéria Hq & Hq, 6 poľné delostrelectvo (USA)
Arendsdaalder 8, 8253 BT, Dronten, Holandsko
Dronten
Mesto | Area
Stavová súradnica Presné umiestnenie
hity207
Hľadáte informácie o veliteľstvách a veličinách batérie, 6 poľné delostrelectvo (USA)