59. pešia divízia (Staffordshire) (Veľká Británia)RSS

59. pešia divízia (Staffordshire) (Veľká Británia)

59. pešia divízia (Staffordshire) (Veľká Británia)

Arendsdaalder 8, 8253 BT, Dronten, Holandsko
Dronten
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Presné umiestnenie
hity977
Hľadáte informácie o 59 (Staffordshire) pešej divízii (UK)