Organizácie pracujúce s otrockými prácamiRSS

Organizácie pracujúce s otrockými prácami
Skryť mapu
Viedeň, Rakúsko
Viedeň
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity729
Munkaszolgalat a otrocká práca vo Viedni
Flossenbuerg, Nemecko
Flossenbuerg
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity741
Astra-Werke AG a otrocká práca vo Flossenbuergu
Karlsruhe, Nemecko
Karlsruhe
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity805
Argus Motorengesellschaft a otrocká práca v Karlsruhe
Oranienburg, Nemecko
Oranienburg
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity800
Argus Motorengesellschaft a otrocká práca v Sachsenhausene
Breslau, Poľsko
Breslau
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity825
Archimedes Verlag a otrocká práca v Breslau
Emmerting, Nemecko
Emmerting
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity896
Anorgana GmbH a otrocké práce v Emmertingu
Dachau, Nemecko
Dachau
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity860
Anorgana GmbH a otrocká práca v Dachau
Niedersachsenwerfen, Nemecko
Hod Dolného Saska
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity764
Amoniawerke a otrocké práce v Niedersachsenwerfen
Buchenwald, Nemecko
Buchenwald
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity673
Amoniawerke a otrocké práce v Buchenwalde
Weende, Nemecko
plakal
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity713
Aluminium a otrocká práca vo Weende
Villingen, Nemecko
Villingen
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity732
Aluminiumwerke a otrocká práca vo Villingene
Nuernberg, Nemecko
Norimberg
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity730
Aluminiumwerke a otrocká práca v Norimbergu
Neumunster, Nemecko
Neumunster
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity744
Aluminiumwerke a otrocká práca v Neumunsteri
Goettingen, Nemecko
Goettingen
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity746
Aluminiumwerke a otrocká práca v Goettingene
Augsburg, Nemecko
Augsburg
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity793
Alpská Montanwerke a otrocká práca v Augsburgu
Mauthausen, Rakúsko
Mauthausen
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity781
Alpská Montanwerke a otrocká práca v Mauthausene
Buchenwald, Nemecko
Buchenwald
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity784
Allgemeine Transport-Gesellschaft a otrocká práca v Buchenwalde
Ofiar Gross Rosen 26, 58-152, Rogoźnica, Poľsko
Rogoznica
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity769
Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft („AEG“) a otrocká práca v Gross-Rosen
Route Départementale 130, Natzwiller, Francúzsko
Natzwiller
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity734
Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft („AEG“) a otrocká práca v Stutthofe
Route Départementale 130, Natzwiller, Francúzsko
Natzwiller
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Miesto sa nachádza v (v blízkosti) mesta
hity884
Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft („AEG“) a otrocká práca v Natzweiler