Spoločnosť 593 Ordnance Ammunition Company (USA)RSS

Spoločnosť 593 Ordnance Ammunition Company (USA)
Skryť mapu
Clanfield (Clawfield), Oxfordshire, Spojené kráľovstvo
Clanfield (Clawfield), Oxfordshire
Mesto | Area
dátum
hity141
593 Ordnance Ammunition Company zostala 18. mája 1944 v Clanfield (Clawfield) Oxfordshire
Clanfield, Oxfordshire, Spojené kráľovstvo
Clanfield, Oxfordshire
Mesto | Area
dátum
hity128
593 Ordnance Ammunition Company zostala 12. augusta 1944 v Clanfield Oxfordshire
Clanfield, Oxfordshire, Spojené kráľovstvo
Clanfield, Oxfordshire
Mesto | Area
dátum
hity135
593 Ordnance Ammunition Company zostala 21. apríla 1944 v Clanfield Oxfordshire
Clanfield, Oxfordshire, Spojené kráľovstvo
Clanfield, Oxfordshire
Mesto | Area
dátum
hity136
593 Ordnance Ammunition Company zostala v Clanfield Oxfordshire 24. júna 1944
Clanfield, Oxfordshire, Spojené kráľovstvo
Clanfield, Oxfordshire
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Poloha je v tejto oblasti
hity148
593 Ordnance Ammunition Company zostala 30. júna 1944 v Clanfield v Oxfordshire
Clanfield, Oxfordshire, Spojené kráľovstvo
Clanfield, Oxfordshire
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Poloha je v tejto oblasti
hity140
593 Ordnance Ammunition Company zostala 31. marca 1944 v Clanfield v Oxfordshire
Shillingstone, Dorset, Spojené kráľovstvo
Shillingstone, Dorset
Mesto | Area
dátum
hity141
593 Ordnance Ammunition Company zostala 20. marca 1944 v Shillingstone Dorset
Shillingstone, Dorset, Spojené kráľovstvo
Shillingstone, Dorset
Mesto | Area
dátum
Stavová súradnica Poloha je v tejto oblasti
hity145
593 Ordnance Ammunition Company zostala 12. februára 1944 v Shillingstone v Dorsete